| Pogledaj forum i učlani se|
.........................................

POVRATAK NA POČETNU STRANICU

...........................................


Ukoliko želite reklamu na web portalu Fazan Doboj kontaktirajte nas. Grafički i web dizajn, brza i jednostavna izrada web stranica. Softverska rješenja iz oblasti Lovstva i Kinologije.
Kontakt VBsoft

 

LOVAČKA TRIBINA

LOVAČKO UDRUŽENJE U SARADNJI SA VETERINARSKIM INSTITUTOM VASO BUTOZAN IZ BANJA LUKE ORGANIZOVALO VEOMA USPJEŠNU I POSJEĆENU TRIBINU 12.10.2011. SA OSVRTOM NA ZARAZNE BOLESTI DIVLJAČI I SVINJSKU KUGU, UZ PREDAVANJE NA TEMU PROBIRNI ODSTREL SRNE

 

Lovačko udruženje "Fazan" Doboj je po drugi puta uspješno organizovalo Lovačku tribinu, koja je bila odlično posjećena. Ukoliko pogledamo da su tribini prisustvovali svi predstavnici lovačkih sekcija našeg udruženja uz određen broj gostiju onda zasigurno možemo reći da je ovaj puta ovo bio pun pogodak. Moramo se okrenuti maksimalno u smijeru podizanja nivoa svijesti svih naših lovaca, a akcenat u budućem periodu će biti maksimalno usmjeren prema edukaciji naših lovaca, istakao je predsjednik udruženja Božičković u uvodnom izlaganju. Odlično pripremljenjo predavanje na temu zaraznih bolesti divljači i svinjske kuge održali su predstavnici Veterinarskog institua Vaso Butozan iz Banja Luke i to direktor instituta Darko Despotović i magistar veterinarskih nauka Dragan Kasagić. Naše lovačko udruženje u protekloj lovnoj sezoni veoma uspješno provelo studiju uzorkovanja na divljim svinjama i ovo je samo nastavak veoma uspješne saradanje našeg udruženja sa institutom, istakao je Kasagaić. U toku samog predavanja u određenim pauzama ali i na kraju predavanja usledila su brojna pitanja od strane prisutnih. Lovce je najviše interesovala akcija oralne vakcinacije lisica koja se provodi u BiH, kao i mogući uzroci ukoliko divljač dođe u kontakt sa mamcima protiv bjesnila koji se bacaju iz aviona. Takođe je ukazan i potreba oko maksimalnog angažovanja lovaca Republike Srpske na što detaljnijem provođenju ove akcije koja je veoma važna. Takođe je napomenuti da postoji velika koncentracija lisica oko napuštenih hangara fabrika i skladišta. Ono što je sigurno bilo najčešće postavljeno pitanje jesu upravo psi lutalice, kojih je u našeg gradu ali i lovištu sve više. Njihovo prisustvo je veoma opasno jer pored šteta koje prave na divljači mogu da budu i prenosnici određenih zaraznih bolesti kako na divljač tako i na čovjeka (zoonoze). Takođe je napomenuto da se psi lutalice po Zakonu o lovstvu moraju maksimalno uništavati i na propisan način ukoniti njhova tijela.

 

U dijelu predavanja koje se odnosilo na značaj sanitarnog i probirnog odstrela srna koje je iznio Rade Sofrenić, dipl.ing.šumarstva je naglašeno da u našem lovištu postoji opravdana potreba odstrela srna.

Glavni lovovođa udruženja Radovan Cvijanović je upoznao predsjednike i lovovođe sekcija oko samog načina izvođenja lova i osnovnih detalja oko obrade divljači i dostave u hladnjaču na fazaneriji.

 

Letak sa detaljnim uputstvima i informacijama oko oralne vakcinacije lisica koja se provodi u BiH.

 

NEŠTO O SVINJSKOJ KUGI

Klasična kuga svinja (KKS) je vrlo značajna virusna bolest domaćih i divljih svinja, poznata oko 170 godina. Organizovano suzbijanje klasične kuge svinja je počelo već u 19. vijeku. Danas su u većini zemalja propisane mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje KKS kako kod domaćih, tako i kod divljih svinja. Uspjeh takvih mjera zavisi prije svega od ekonomskih uslova, svijesti držalaca svinja o faktorima rizika za pojavu i širenje KKS, infrastrukture, organizacije veterinarske službe, te od laboratorijskih kapaciteta i stručnih kadrova.

U perakutnom obliku mogu se naći upalne promjene svih sluznica, sitna krvarenja, ukratko klinička slika nalikuje kolapsu.

?U akutnom obliku osim navedenih promjena na koži se mogu naći petehijalna i ekhimotična krvarenja posvuda, nadalje obducent nalazi krupoznu upalu pluća, upalne i distrofične promjene parenhimatoznih organa, slezena je nepovećana i oštrih rubova, a od petog dana nadalje mogu se naći rubni hemoragični ili mješoviti infarkti (karakteristično). Limfni čvorovi su mramorasti. Kod kroničnog oblika lešina je mršava i anemična, u plućima se nalaze različiti stadiji krupozne i kataralne upale, a u crijevima butoni. Uz to čest je i nalaz sekundarnih infekcija.

?Prema podacima kojima raspolaže uprava veterinarske službe BiH, procijenjeni broj divljih svinja na teritoriji BiH je oko 15480 životinja. Procjenjuje se da u FBiH ima oko 9780 životinja (izvor: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH), dok taj broj u RS iznosi oko 5700 životinja (izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS). Divlje svinje su u RS prisutne u 51 lovištu.

Prema podacima uprave veterinarske službe, u BiH nikada nije primjenjena sistematska vakcinacija divljih svinja.

Vakcinalni status je bitan  zbog programa uzorkovanja jer treba voditi računa o pojavi maternalnih antitijela kod mlađih jedinki (sve do 6 mjeseci starosti).

?Iz tog razloga treba voditi računa o tome da samo divlje svinje starije od 6 mjeseci budu uključene u studiju.Kako se uzima uzorak?

Krv se uzima pomoću šprica i igle i sakuplja se u sterilnu epruvetu. Najlakše je uzeti uzorak iz abdominalnih vena (vena cava caudalis i venae iliacae externae).

Dovoljno je uzeti 5 ml krvi (gornji nivo uzorka u epruveti treba da bude oko 2 cm od donje strane poklopca epruvete).

Materijal (krv) se uzima od ubijenih svinja neposredno nakon odstrela.

Krv može da se uzme i iz srca i vratnih vena pomoću šprica.

Svaka epruveta koja sadrži uzorak mora da bude obilježena serijskim brojem naznačenim na obrascu za uzorkovanje, koji mora da se popuni i priloži uz svaki pojedinačni uzorak.

Dostava uzoraka

?Uzorci uzeti od divljih svinja i odgovarajući obrasci moraju hitno da se pošalju direktno u laboratoriju ili u veterinarsku organizaciju, koja takve uzorke mora da, što prije dostavi do laboratorije.

Posebno se mora obratiti pažnja na to da se uzorci čuvaju i dostave na odgovarajućoj temperaturi.

?Ako se uzorak dostavi u veterinarsku organizaciju, valja ih u laboratoriju poslati bez odgađanja, pri čemu treba voditi računa o temperaturi i sprječavanju eventualne kontaminacije sredine.

?Dok se uzorci ne pošalju, oni moraju da se čuvaju na temperaturi frižidera (od 4 do 8°C). Veterinarska organizacija treba da pošalje uzorke u:

Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”

Branka Radičevića 18, 78000 Banja Luka.

?
?
?
?
Uvodno izlaganje predsjednika Lovačkog udruženja Vedrana Božičkovića
Predavači: direktor Instituta Darko Despotović, mr vet.nauka Dragan Kasagić i stručno lice našeg udruženja Rade Sofrenić
Direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan Banja Luka, gdin Dragan Despotović